Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Με Pypus και αυτό εκπαιδευτικό φύλλο μπορείτε να ελέγξετε τον τομέα σας από τον πίνακα πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό 8