Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Εδώ έχετε τον πίνακα του πολλαπλασιασμού των 4 για το χρωματισμό και την εκμάθηση του πολλαπλασιασμού του ενός προς δέκα τον αριθμό τέσσερα