Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου διοργανώνονται δραστηριότητες για τη βελτίωση της υγείας και τη μείωση των κινδύνων