Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα πασχαλινό αυγό διακοσμημένο με μικρές κηλίδες που παραγγέλνονται ακολουθώντας γραμμές από πάνω προς τα κάτω χωρίζοντας το κέλυφος σε τέσσερα μέρη και επίσης στη μέση οριζόντια