Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα σχέδιο με επίδραση προοπτικής προς το κέντρο. Η επίδραση του κεντρικός πυρήνας περιβάλλεται από τρεις κλειστές λωρίδες και περιπλέκονται σχήμα λουλουδιού