Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Οι περιττοί αριθμοί, εννέα, ένδεκα και δέκα τριών με Σουσάμι Άνοιξε χαρακτήρες και αντικείμενα για την καταμέτρηση. Τα δύο τελευταία, 11 και 13 είναι πρώτων αριθμών