Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα τριγωνικό πλέγμα ή τριγωνικό πλέγμα γίνεται με βάση τα ισόπλευρα τρίγωνα