Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια σύνθεση που βασίζεται σε κύκλους διαφορετικών μεγεθών να εκπροσωπήσει τη θεωρία των χρωμάτων