Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Πολύτιμων κρυστάλλων ενσωματωμένες στο υλικό της βάσης. Ορυκτό του τετράπλευρου πρισματικό κρυστάλλωση, υλικό που αποκτάται στην ανασκαφή του ορυχείου