Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα βαρύ μηχάνημα για την κατασκευή, εξωτερική άποψη