Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τα πόνι του Equestria στο πρώτο Φεστιβάλ φιλίας τους. Twilight με ακίδα του Δράκου και οι φίλοι της Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Applejack και Fluttershy