Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 3:45 και 15:45, τα χέρια ρολογιού που υποδηλώνει ότι είναι τέσσερις παρά τέταρτο το πρωί ή το απόγευμα