Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το παραδοσιακό ταχυδρομείο επιτρέπει την αποστολή των διαφορετικών τύπων αντικειμένων όπως γράμματα διαφορετικά μεγέθη και συσκευασίες σε ποικίλα μέτρα και σταθμά. Ο ταχυδρομικός υπάλληλος παίρνει στην τσάντα η πλειοψηφία των επιστολών και μικρές συσκευασίες για παράδοση σε ιδιωτικές θυρίδες. Για μεγαλύτερες και βαριά πακέτα, το mailman παραδίδει ένα σημείωμα στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη και την τελική παράδοση γίνεται στα ταχυδρομεία