Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η σκηνή ενός τσίρκου είναι μια ελαφριά κατασκευή προσωρινού χαρακτήρα. Υπάρχουν σκηνές διαφορετικών μεγεθών. Οι σκηνές συναρμολογούνται εκεί που χρειάζονται και αποσυναρμολογούνται όταν έχουν ολοκληρώσει τη λειτουργία τους