Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια μεσαιωνική ασπίδα με τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Μια ασπίδα με το σχήμα του μια ανεστραμμένη πτώση ή ενός χαρταετού