Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Αναγνωρίζει απλά σχήματα: κύκλοι, τετράγωνα και τρίγωνα