Σχέδιο Online

Ζωγραφιές ντουέτο εκτελούν την άσκησή τους σε μια συγχρονισμένη κολύμβηση ανταγωνισμού