Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ο τροχός χρωμάτων χωρίζεται σε δώδεκα τμήματα και με δώδεκα κύκλους για συμπληρωματικά χρώματα