Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια γεωμετρική σύνθεση με γραμμές με διαφορετικές κλίσεις. Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η αναγνώριση των διαφορετικών τύπων των γωνιών