Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ημέρα Μνήμης ή ημέρας της ανακωχής, τιμώντας το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανακωχή ήταν αποτελεσματική στις 11 π.μ. την 11η ημέρα του μήνα 11, 1918