Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Bladebreakers ομάδα, Tyson Granger, Kai Hiwatari, Ray Kon και Max Tate