Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Για να μάθετε πώς να μετρήσει μέχρι πενήντα, πρέπει να σκεφτείτε ότι αντιπροσωπεύουν ακριβώς το μισό από εκατό αστέρια. Πενήντα αστέρια είναι επίσης πέντε δεκάδες αστέρια