Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 2:00 και 14:00, ήδη ώρα είναι δύο τη νύχτα ή το απόγευμα σύμφωνα με το αναλογικό ρολόι και δύο ψηφιακά ρολόγια