Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Οι επτά τύποι τραπεζογραμμάτια που εκδίδονται από την Τράπεζα του Pypus, ακολουθώντας τις οδηγίες του ευρώ, του νομίσματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τραπεζογραμμάτια που ταξινομούνται από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη τιμή είναι 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500. Με αυτά τα τραπεζογραμμάτια από Pypus μπορείτε να παίξετε και να μάθουν να χρησιμοποιούν χρήματα