Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Μια συλλογή με τα οκτώ τύπους νομισμάτων που εκδίδονται από την Τράπεζα του Pypus, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των κερμάτων ευρώ. Τα κέρματα που ταξινομούνται από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη αξία είναι 1 c, 2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 50 c, 1 και 2. Με αυτή τη συλλογή κερμάτων Pypus μπορείτε να παίξετε και να μάθουν να χρησιμοποιούν χρήματα