Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 6:00 και 18:00, μια σελίδα χρωματισμός με τρία ρολόγια που δηλώνει ότι τώρα είναι έξι η ώρα το πρωί ή το απόγευμα