Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Pypus θέλει να με βοηθήσει να λύσει το τιμόνι του πολλαπλασιασμού από 8. Να θυμάστε ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να είναι ακόμη και αριθμούς