Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα τετράγωνο σχήμα Μάνταλα με μια ακολουθία από ορθογώνια και δύο τετράγωνα στο κέντρο