Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Εκπαιδευτικό φύλλο με έξι τετράγωνα χωρίζεται σε οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κλίσεις ή κορεσμούς των χρωμάτων