Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ημέρα του Διαδικτύου. Παγκόσμια ημέρα κοινωνία πληροφοριών, στις 17 Μαΐου