Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 2:45 και 14:45, τα χέρια του ρολογιού δείχνουν ότι είναι τριών παρά τέταρτο, δεκαπέντε λεπτά πριν για τρεις η ώρα το νύχτα και το απόγευμα