Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Άανγκ αποδεικνύει τις ικανότητές του στους φίλους του. Αβατάρ: Ο θρύλος του Άανγκ