Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Εργοδηγός ή ο υπεύθυνος του εργοταξίου με το κράνος και ένα ρολό χαρτί με το χέρι του