Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 5 x, τον πίνακα του πολλαπλασιασμού των 5 με Pypus, ένα σχέδιο για να το χρώμα και να μάθουν το πολλαπλασιασμούς από ένα έως δέκα από αριθμό πέντε