Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Τέλος έχουμε εδώ με Pypus τον τελευταίο πίνακα πολλαπλασιασμού που είναι σύνηθες στο σχολείο, είναι στον πίνακα 10, θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο