Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η μουσική του Παρδαλός αυλητής του Χαμελίν καταφέρνει να προσελκύσει τα ποντίκια που είχαν εισβάλει στην πόλη. Με τον ήχο από τον αυλό του φλαουτίστας έχει καταφέρει να μαγέψει τους αρουραίους