Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Skylander Cynder, δρακουλίνα με ένα απαίσιο ικανότητες. Undead Skylanders