Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το γράμμα Υ και είναι μια παλιά και κουρασμένη τέρας που φαίνεται από το μέτωπο. Το Y είναι ένα τέρας με ένα μουστάκι και υπνηλία μάτια