Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ηλιοστάσιο του Ιουνίου: θερινό ηλιοστάσιο στο βόρειο ημισφαίριο, χειμερινό ηλιοστάσιο στο νότιο ημισφαίριο