Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το μπλε Ιππότης και τραγάνισμα Masaya, σήμα στα αγγλικά. Δύο χαρακτήρες από Mew Mew