Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 00:30 και 12:30, το ρολόι δείχνει ότι είναι το μισό από προηγούμενους δώδεκα, τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ή το μεσημέρι