Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 10:30 και 22:30, το ρολόι λέει ότι είναι μισή δέκα, τριάντα λεπτά από προηγούμενους δέκα και τριάντα λεπτά έως έντεκα