Σχέδιο Online

Ζωγραφιές 8:15 και 20:15, τώρα είναι οκτώ και τέταρτο το πρωί ή το βράδυ σύμφωνα με το ρολόι: χέρια αναλογικό ρολόι και τους αντίστοιχους αριθμούς σε ένα ψηφιακό ρολόι