Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Για τους αρχαίους Ρωμαίους τον αριθμό 1, το ένα, η μονάδα, αντιπροσωπεύεται με ένα γράμμα του λατινικού αλφαβήτου, I. Το όνομα του αριθμού είναι VNVS, unus, και αυτό το σημείο έχει την προέλευσή της ετρουσκική αρίθμησης