Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Το σύμβολο C αντιστοιχεί με τον αριθμό εκατό, 100, το Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα. C είναι το πρώτο γράμμα του το αρχικό ρωμαϊκό όνομα CENTVM, Centum