Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Pypus με τα 33 γράμματα από το ρωσικό αλφάβητο, μια παραλλαγή του κυριλλικού αλφαβήτου