Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Έμβλημα του ΜΦΦ Μάαστριχτ, Maastrichtse Voetbal Vereniging Maastricht, ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα το Μάαστριχτ, πόλη που βρίσκεται σε όχθες του ποταμού Μεύσης και συνορεύει με το Βέλγιο και κοντά στα γερμανικά σύνορα. Μάαστριχτ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Λιμβουργία και μια ιστορική πόλη τουριστικού ενδιαφέροντος