Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ένα χαρτονόμισμα των 50 από την Τράπεζα του Pypus. Το τραπεζογραμμάτιο των 50 θεωρείται το τραπεζογραμμάτιο με μέση τιμή. Η αξία του τραπεζογραμματίου αυτή είναι ισοδύναμη με την χαμηλότερη αξία πολλαπλασιάζεται επί δέκα (5 x 10 = 50) και να το ένα υψηλότερης αξίας δια δέκα (500/10 = 50)