Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Φουτζι-γιάμα, Φούτζι είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα σύμβολα της Ιαπωνίας, ένα ηφαίστειο, το ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας με 3.776 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Το Φούτζι θεωρείται ιερό έδαφος δεδομένου ότι αρχαίους χρόνους στην ιαπωνική παράδοση και είναι πολύ κοινό στην ιαπωνική τέχνη