Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Patamon είναι ο εταίρος Digimon των TK, είναι ένα Digivolution των Potomon και Tokomon